Proizvodi

Kabli, odporni proti ognju, in kabel za preprečevanje gorenja, kot dve različni vrsti protipožarnih kablov, sta pomembni, čeprav imata različno požarno učinkovitost in lastno razvrstitev. 


Protipožarni kabli se v glavnem ustavijo ali ščitijo ogenj pred nadaljnjo širitvijo kabla v ogenj, razvrščeni so v razred A, B in C.Kabel, odporen na ogenj, je namenjen predvsem ohranjanju integritete tokokroga in nekaj časa po požaru.To pomeni, da če sta obe vrsti kablov izpostavljeni požaru ob istem času, žica, ki zavira ogenj, ne bo gorela in širila plamena.Kabel, odporen na ogenj, lahko deluje še nekaj časa.

Proizvodi

Tehnična in prodajna podpora