Proizvodi

Ta standard določa gradnjo,mere in preskusi za enojedrne in do 4-jedrne in zemeljske večplastne polimerne kable, izolirane in prekoračene do in vključno z 16 mm178; velikost vodnika, namenjene za fiksne aplikacije v električnih in svetlobnih vezjih v obratih z delovno napetostjo do 450/750 V.


Izolirani poganski kabli niso vključeniv tem standardu (glej AS/NZS 5000.1).Ta standard se ne uporablja za specializirane polimerne izolirane kable, za katere obstajajo ločeni standardi Avstralije/Nove Zelandije, npr. prožni kabli.


Naslednji kabel je opredeljen z britanskoStandardni.lahko proizvaja tudi na podlagi AS/NZS 5000.2.


Proizvodi